APIE KOALICIJĄ
Aplinkosaugos koalicija įsikūrė kaip Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija su tikslu suvienyti organizacijų žinias, patirtį ir išteklius tam, kad žmonės gyventų atsakingai bei santarvėje su gamta.
Nuo 2011 m. birželio 15 d. Lietuvos aplinkosauginių nevyriaysybinių organizacijų koalicija vadinasi Aplinkosaugos koalicija. Koalicija jungia devynias Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas (žr. skiltį „Koalicijos nariai“) siekiančias dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.
 Aplinkosaugos koalicija siekia, kad:
  • oras būtų saugus visoms gyvybės formoms
  • ežeruose, upėse, upeliuose ir tvenkiniuose būtų galima maudytis ar kitaip poilsiauti, juose būtų sąlygos biologinei įvairovei egzistuoti ir vystytis
  • požeminiai vandenys būtų nekenksmingi žmogui, saugūs florai ir faunai, jų būtų pakankamai geriamajam vandeniui išgauti dabar ir ateityje
  • būtų išsaugotos ir atkurtos pelkės kaip svarbios ekosistemos ir kraštovaizdžio komponentai
  • miškas ir miško paklotė būtų saugoma ir tvarkoma kaip biologinės įvairovės buveinė, lygiagrečiai sukuriant sąlygas darniam poilsiui ir miškininkystei
  • būtų išsaugotas ir tvarkomas tradicinis žemės ūkis, tinkamas maisto kultūrų auginimui ir biologinei įvairovei, išsaugant balansą tarp šienaujamų pievų, ganyklų, krūmynų ir dirbamos žemės plotų
  • būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, išsaugotos visos rūšys ir ekosistemos joms egzistuoti, atkurtos sunaikintos buveinės. Rūšims sudarytos sąlygos egzistuoti gyvybingose populiacijose
  • aplinkoje neturėtų likti žmogaus sukurtų cheminių produktų kurie kelią grėsmę žmogaus sveikatai ar biologinei įvairovei
  • natūralioje aplinkoje nebūtų žmogaus sukurtų atliekų
  • mažėtų produktų daromas poveikis aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių suvartojimas
Kviečiame prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo: tapkite nariu, dalyvaukite savanoriškoje veikloje, prenumeruokite Koalicijos naujienas, skirkite 2 proc. nuo Jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Kiekvienas indėlis yra svarbus!

Narystė

Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams, išsamiau apie narystę puslapio skiltyje „Kaip tapti nariu“ bei čia prisegtuose veiklos įstatuose.

Koalicijos_istatai.pdf